Mida Kristadelflased usuvad ning õpetavad?

 

Meie usume, et Piibel on ainuke sõnum inimkonnale Jumala olemusest, armastusest ja tõotustest ning õpetus, mis tuleb viia kogu inimkonnale maailmas. Õpetus sellest, kuidas elada, et saavutada igavene elu Jeesuse taastulekul. Piibel on ainuke raamat, millesse usume ja millesse peab süvenema austuse ja palvega.

[Kiri roomlastele 16:26; Kiri heebrealastele 11:6 ;Johannese evang. 17:17; Apostlite teod 17:11]

Teatud kirjakohad on võtmeks Piibli mõistmisel. Me kutsume teid üles põhjalikult järele mõtlema nende õpetuste üle, Piibel käes.