Inimene.

 

Inimene, olles loodud Jumala poolt eesmärgiga täiuslikuks muuta Ta Loodu, muutus surelikuks. Seda esimese mehe, Aadama, patu tulemusena. Kõik esimese inimese järeltulijad  - terve inimsugu – koges sama võimsat kihku käia oma teed, selle asemel, et Jumalale kuuletuda, täpselt nagu nende esiisa oma sõnakuulmatuses. Kõik sellised inimesed muutuvad Jumala silmis patusteks. Karistus patu eest on surm, kogu eksistentsi lõpp.

(Kiri roomlastele 5: 12-14; Jeremija 17: 9; Markuse evangeelium 7: 21-23; Kiri roomlastele 6: 23; Koguja 9: 1-6; Laulud 146. 4)