Lootus

 

Meie lootuseks on Jumal, kes meie eest hoolitseb, meid juhendab ja kaitseb läbi kogu elu. Meie lootuseks on elu pärast surma läbi surnuist ülestõusmise ning kingiks igavene elu Jumalariigis maa peal peale Kristuse tagasipöördumist.

[Laulud 49:13-21; 1.Korintlased 15:12-50; Roomlased 8:23-35; Apostlite teod 24:15; Johannese evang. 11:25; Ilmutused 5:10; 20:4]