Kristuse tagasipöördumine

 

Jumala eesmärgi teostamiseks pöördub Jeesus maa peale tagasi. Ta tuleb äkki ning ootamatult. Siis tõstab ta surnuist need, kes olnud vastutustundlikud, mõistab nende üle kohut ühes elavatega ning kingib oma ustavatele jüngritele igavese elu Jumalariigis.

[Apostlite teod 1:11; Ilmutused 22:12; Luuka evang. 21:20-32; Johannese evang. 5:28-29; Taaniel 12:2; 2.Timoteose 4:1; Matteuse evang. 25:31-46]