Jumala tõotused

 

Evangeeliumis kujutatakse, kuidas arenesid ning said teoks tõotused, mille Jumal andis ustavatele inimestele aegade alguses, eriti Aabrahamile, Taavetile ja Tema ustavaile prohvetitele. Need tõotused lähevad täide läbi Jeesus Kristuse.

[Galaatlased  3:6-9, 16, 25-29; 2.Peetruse  1:2-4 Esimene Moosese raamat 13:14-17; 22:15-18; 2. Saamuel 7:12-16; Luuka evang. 1:31-33]