Inglid

JUMALA ERILISED SÕNUMITOOJADPärast selle infolehe lugemist olete te leidnud vastused järgmistele küsimustele:
1. Kas inglid on olemas?
2. Kes on inglid ja mida nad teevad?
3. Milliseid ülesandeid hakkavad inglid tulevikus täitma?
4. Kas inglid saavad mind praegu aidata?1. Kas inglid on olemas?
Piibel on Jumala sõnum inimkonnale. Ainult siis, kui me usume, oskame me hinnata seda, mida Piibel räägib meile inglite kohta. On tõsi, et tänapäeval ei näe me inglite tegusid, kuid Piibel ütleb meile "nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene" (2 Korintlastele 4:18).
Piibel ütleb meile inglite kohta järgmist:

Jah, inglid on tõesti olemas!2. Kes on inglid ja mida nad teevad?
Sõna 'ingel' tähendab 'sõnumitoojat'. Peaaegu alati kasutatakse seda sõna Jumala surematute inglite kohta, kuid mõnikord viidatakse sellega ka inimestele. Üleloomulikke tegusid saavad aga siiski ainult Jumala surematud inglid läbi viia. Nad ei vaja taeva ja maa vahel liikumiseks tiibu, kuna neile annab liikumiseks jõudu Jumala vaim. Inglid viivad Jumala nimel läbi paljusid ülesandeid. Nad teevad seda sellepärast, et suur Looja Jumal ei lävi isiklikult patustanud inimolevustega. Tema "elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha" (1 Timoteosele 6:16).
Jumala inglid:

Need sõnad, mis inglid aastate pikku on kõnelenud, on meile tänapäeval äärmiselt olulised. Nad on andnud meile teada suuri tõdesid Jumala tulevikuplaanide kohta maailmaga. Ainult targad võtavad neid sõnu kuulda ja tegutsevad nende kohaselt.
Vaadakem näiteks ingel Gabrieli sõnu Maarjale. Ta ütles Maarjale, et Jeesuse eostab Jumala Püha Vägi ning, et Jeesus "saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu," (Luuka 1:32,33).
Ingel ilmutas ennast karjastele, kui Jeesus sündis Petlemmas. Ingel ütles: "Teile on täna sündinud … Päästja, kes on Issand Kristus … Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas," (Luuka 2:9−13).
Millised imelised sõnumid! Jeesus on inimkonna Päästja ning ta tuleb maa peale kuningaks.3. Milliseid ülesandeid hakkavad inglid tulevikus täitma?
Jeesuse tagasipöördumisel maa peale on inglitel palju tähtsaid rolle täita. Vaadakem järgmisi piiblisalme.

Kuid inglite töö ei piirdu vaid sellega. Piibel ütleb meile:

4. Kas inglid saavad mind praegu aidata?
Nad on Sind juba aidanud! Need sõnumid, mida inglid on edasi andnud ja millest Sa just lugesid, saavad viia Sind isiklikult Jumala kuningriiki ja igavesele elule. Seda aga ainult juhul, kui Sa usud, et inglid on olemas ning Sa võtad omaks nende õpetused. Kui vaimsed tõed Su südant puudutavad, siis otsid Sa "esmalt Jumala riiki ja tema õigust" (Matteuse 6:33). Seda teed järgides saab Sulle praegu osaks õnnistus ning hiljem igavene elu.
Meil ei ole enam vaja ingleid näha. Piibel räägib meile lunastusest kõik, mis vaja. Kui me usume, siis saab usust meie elu vundament. See juhib meid läbi kogu elu. Ja kuigi me ei näe enam ingleid, pidage meeles Jumala lubadust: "Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad."  Inglid on kõik "vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste" (Heebrealastele 1:14).
Nagu Sa nüüd tead on inglid võimsad surematud olevused. Nad täidavad Jumala käske ja hoolitsevad Tema inimeste eest. Aga Jeesus sai peale ülestõusmist "inglitest ülemaks". Nüüd istub ta taevas Jumala paremal käel (Heebrealastele 1:4,13). Ka tema ustavad jüngrid saavad Jumala kuningriigis inglitest ülemaks.
Mida rohkemat võib keegi veel tahta? Jumal pakub Sulle õnnistust ja rahulolu praegu ning igavest elu tulevikus. Võta Jumala pakutu kahe käega vastu. Siis võid Sa kogu südamest öelda: "Aamen. Tule, Issand Jeesus!" (Johannese ilmutus 22:20).