Piibel


ELU KÄSIRAAMAT

Käesolev infoleht annab vastused järgmistele küsimustele:
1. Mis on Piibel?
2. Kas me võime Piiblit uskuda?
3. Miks peaksime me Piiblit lugema?
4. Kuidas saab Piibel meid aidata?
5. Mida ütleb Piibel tuleviku kohta?
PIIBLIGA võrdväärset raamatut ei ole olemas. Piibel on unikaalne. See on JUMALA SÕNA.
Selle kirjutamisest võtsid osa nelikümmend erinevat inimest nende seas oli nii kuningaid, prohveteid, preestreid, juhte, arste, kalamehi kui ka karjuseid. Kirjutamine võttis aega üle 1600 aasta.
"Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvet-iennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest,"
(2 Peetruse 1:20,21)
"Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud," 
(2 Timoteosele 3:16)
Piibel ei ole tavaline raamat, sest see ei sisalda inimeste mõtteid. Selle kaudu räägib meiega Jumal. Hakake juba täna Piiblit lugema.
Milleks on Piibli lugemine vajalik?
Ainult Piiblist on meil võimalik teada saada, milline on Jumal. Lugege järgmisi piiblisalme. Kuulake, kuidas Jumal teiega räägib.
"Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad."                                      (Psalmid 86:5)